Bao cao su phân tử: Loại hình tránh thai ở tầm cao mới

Các nhà khoa học Mỹ đã phát minh ra một loại bao cao su phân tử giúp khả năng phòng, tránh thai được nâng lên tầm cao mới.

Bình luận