Truyền hình trực tiếp: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn

Đang truyền hình trực tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Bình luận