Truyền hình trực tiếp: Quốc hội khóa XIV họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất

Đang truyền hình trực tiếp phiên bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV.

Bình luận