Truyền hình trực tiếp: Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2016

VTC News tiếp sóng trực tuyến Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - 2016 từ 20h00' hôm nay.

Bình luận