Truyền hình trực tiếp: Bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV

Truyền hình trực tiếp Phiên bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV bắt đầu từ 8h sáng nay 23/11.

Bình luận