Mải nói chuyện điện thoại, bị tàu điện húc văng

Người phụ nữ mải nói chuyện điện thoại khi đi qua đường ray, bị tàu điện đâm ngã văng.