Súng máy Mỹ nhả liên tiếp 700 phát đạn, nung chảy ống giảm thanh

Ống giảm thanh của khẩu M249 SAW bị nung đỏ chỉ sau 6 giây, sau đó cháy rực và tan chảy khi súng còn chưa bắn hết 700 viên đạn.