Video: Kẻ nào 'cắt tai, mài vỏ' bình gas, coi thường tính mạng người tiêu dùng?

Nhiều doanh nghiệp sử dụng thủ đoạn thu gom vỏ bình gas của hãng khác về “phù phép” thành hãng của mình nhằm thu lợi bất chính, gây nguy hiểm đến người tiêu dùng.