Video: Chi tiết cách tìm chỗ đậu xe và thanh toán qua điện thoại ở TP.HCM

Ngày 21/10, TP.HCM thực hiện thí điểm ứng dụng My Parking để tài xế tìm chỗ đậu xe, thanh toán phí qua điện thoại.