Bị dồn đến đường cùng, trộm manh động đâm chết chủ nhà

Bị phát hiện khi đột nhập nhà để ăn trộm, nhiều đối tượng không ngần ngại đâm chết chủ nhà nhằm tìm đường thoát thân.