Truy tránh nhiệm vụ tàu vỏ thép hư hỏng

Hàng loạt tàu vỏ thép hư hỏng, trách nhiệm để xảy ra tình trạng này và hướng xử lý ra sao?

Bình luận