Trung ương thảo luận chính sách đổi mới mô hình tăng trưởng

Cùng với chính sách nâng cao chất lượng tăng trưởng, Trung ương còn thảo luận chính sách đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động.

Ngày 12/10 là ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. 

trung uong thao luan chinh sach nang cao chat luong tang truong hinh 1

Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế".

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án "Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".

Video: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội 

Bình luận
Báo Điện tử VTC News

Tin tức trong ngày mới