Trung Quốc sản xuất thành công tàu hỏa tự lái đầu tiên trên thế giới

Một công ty ở Trung Quốc vừa sản xuất thành công chiếc tàu tự lái đầu tiên trên thế giới và đang đưa vào thử nghiệm rộng rãi.

Bình luận