Trung Quốc: Liều lĩnh 'tiện tay' ăn cắp điện thoại của cảnh sát ngay trong đồn

Đến đồn cảnh sát khiếu nại nhưng không thành công, người đàn ông liều lĩnh này quyết 'tiện tay' ăn cắp điện thoại của sỹ quan trong đồn để bù đắp mất mát của mình.

Bình luận