Trung Quốc lập 'ngân hàng điểm' cho học sinh vay khi bị điểm thấp

Để giảm bớt áp lực học tập, một trường học Trung Quốc đã đề ra sáng kiến lập “ngân hàng điểm” cho học sinh vay khi bị điểm thấp.

Bình luận