Trung Quốc: Không đạt doanh số, nhân viên bị phạt ăn mướp đắng sống

Vì không đạt doanh số yêu cầu, các nhân viên tại một công ty ở Trung Quốc đã phải chịu hình phạt lạ đời, đó là ăn mướp đắng sống.

Bình luận