Trung Quốc: Gắn máy quay để ngăn nạn trộm giấy vệ sinh

Trong nhiều năm qua, một bộ phận không nhỏ người dân Trung Quốc có thói quen đem giấy vệ sinh ở nơi công cộng về nhà dùng dần.

Bình luận