Trung Quốc chưa đồng ý nhập khẩu thịt lợn Việt Nam

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT khẳng định cho đến thời điểm này, Trung Quốc vẫn hoàn toàn chưa đồng ý nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam.

Bình luận