Công nghệ nào giúp Trung Quốc bảo tồn sách cổ?

(VTC News) - Chính phủ Trung Quốc đang tập trung vào các hoạt động tăng cường toàn diện công tác bảo tồn sách cổ, để bảo tồn số sách này lâu dài nhất, họ đã sử dụng công nghệ vũ trụ.

VTC14

Bình luận