Trứng luộc bằng nước tiểu bé trai đắt hàng ở Trung Quốc

Trứng được luộc trong nước tiểu liên tục 1 ngày 1 đêm cho đến khi nứt vỏ và đem bán.

Bình luận