Nước vẫn cuồn cuộn đổ về tâm lũ quét Mù Cang Chải - Yên Bái

(VTC News) - Sáng 4/8 tại tâm lũ quét Mù Căng Chải - Yên Bái, công tác khắc phục, khoan phá đá tạo dòng thoát lũ, tìm người bị vùi lấp vẫn đang được tích cực triển khai.

VTC14

Bình luận