Trực tiếp Nga duyệt binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng 9/5

Các hoạt động duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 được tổ chức ở khắp nước Nga, đầu tiên là tại Khabarovsk.

Bình luận