Trực tiếp liveshow 2 Vietnam Idol Kids 2016: Tóc Tiên bị bắt nạt

Trực tiếp Vietnam Idol Kids đêm liveshow 2, bắt đầu từ 20h ngày 12/6/2016.

Bình luận