Trực tiếp: Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

VTC News đang truyền hình trực tuyến Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt V.

Bình luận