Trực tiếp: Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

(VTC News) - Đang truyền hình trực tiếp Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Nguồn: VGP

Bình luận

Vui

Ăn

Sao