Trốn thuế, Messi lĩnh 21 tháng tù treo

Không chỉ tuyên Messi 21 tháng tù, tòa án Barcelona còn buộc anh nộp phạt khoảng 2 triệu euro (2,21 triệu USD) và cha của anh phải nộp 1,5 triệu euro để bồi thường.

VTC14 

Phong Linh

Bình luận