Tròn mắt xem tiết học tích hợp Toán - Lý - Vẽ - Sinh sáng tạo của cô giáo nông thôn

Thay vì chỉ học một môn nhàm chán, học sinh có thể học nhiều môn trong cùng một tiết vừa tăng tính ứng dụng vừa dễ tiếp thu.

 

VTC14

Bình luận