Tròn mắt xem nghệ nhân Trung Quốc thổi đường thành kẹo đầy ảo diệu

Nghệ nhân đường phố Trung Quốc thổi kẹo đường thành hình chú thỏ trong tích tắc khiến người xem mắt tròn mắt dẹt thích thú.

Bình luận