Trộm xe máy còn 'lịch sự' đóng cổng giúp chủ nhà

Sau khi dắt trộm chiếc xe máy trong sân, tên trộm còn cẩn thận đóng cổng giúp chủ nhà.

Bình luận