Trộm dùng xe cẩu kéo bật cây ATM trong đêm

Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy cây ATM bị xe cẩu kéo bật gốc rồi mang đi giữa đêm.

Bình luận