Triều Tiên sắp phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa

Triều Tiên vừa tuyên bố đạt đến giai đoạn cuối chuẩn bị cho việc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Bình luận