Treo logo Apple trái phép có thể bị xem xét xử lý hình sự

Đại diện Apple ở Việt Nam vừa ra thông báo yêu cầu các cửa hàng điện thoại ở Việt Nam dẹp biển quảng cáo có logo trái táo cắn dở.

Bình luận