Trèo cây sấu hái quả, ngã chấn thương sọ não

Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội vừa ghi nhận một trường hợp chấn thương sọ não do bị ngã khi trèo cây sấu hái quả.

Bình luận