Trẻ nhỏ lao sang đường như tên bắn, đâm sầm vào bánh xe máy

Em bé đột ngột băng qua đường, đâm sầm vào bánh trước xe máy đang đi tới, may mắn bé không bị thương nặng, có thể đứng dậy đi lại bình thường ngay sau đó.

Bình luận