Trâu rừng điên cuồng húc văng sư tử, giải cứu đồng loại

Sư tử cái bị trâu rừng tức giận, điên cuồng húc văng để cứu đồng loại của mình đang bị sư tử ngoạm.

Bình luận