Trâu dự lễ hội phải đóng vài chục triệu đồng: Lãnh đạo quận Đồ Sơn trần tình

Ông Hoàng Xuân Minh-Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết "Việc đóng tiền dựa trên cơ sở tự nguyện chứ không bắt buộc".

Bình luận