Tin tức mới nhất về trâu chọi đồ sơn
Trâu chọi Đồ Sơn được huấn luyện thế nào?

Trâu chọi Đồ Sơn được huấn luyện thế nào? 

Để tham gia cuộc thi đấu hàng năm, các con trâu (hay "ông trâu" theo cách gọi của người Đồ Sơn) đều phải trải qua quá trình tuyển chọn và huấn luyện công phu và vất vả.
Xem tiếp