Tránh xe phun nước rửa đường, cô gái bị ô tô hất bay người

Cô gái đi bộ sang đường đột ngột lùi lại né luồng nước phun ra từ xe rửa đường, đúng lúc một ô tô con lao tới, hất bay người cô gái.

Bình luận