Tranh cãi về 'đồng phục' cho lãnh đạo các nền kinh tế đến Việt Nam dự APEC 2017

Có ý kiến cho rằng những trang phục trong hai mẫu cuối cùng đem ra lựa chọn không đặc trưng cho văn hóa Việt, thậm chí hơi giống áo của Indonesia hay Malaysia.

Bình luận