Tranh cãi Quốc lộ 1 hay 1A trong đề thi minh hoạ lần 3 môn Địa lý

Một câu hỏi trong đề thi minh hoạ lần 3 môn Địa lý gây tranh cãi về độ chính xác của tên gọi Quốc lộ 1 hay Quốc lộ 1A.

VTC14

Bình luận