Trăn đá khổng lồ nuốt chửng linh cẩu gần 100 kg

Con trăn khổng lồ phục kích, tung đòn bất ngờ trước khi siết chặt rồi nuốt chửng con linh cẩu nặng tới 68 kg.

Bình luận