Trai làng Thúy Lĩnh gồng mình tranh cướp quả cầu 25kg

Ngày 6 tháng Giêng (2/2/2017), hàng chục trai tráng ở làng Thúy Lĩnh, Hà Nội tề tựu về sân làng tham gia lễ vật cầu lấy may truyền thống.

Bình luận