Trái đất còn 'cõng” thêm được bao nhiêu người?

Hiện tại, dân số thế giới là hơn 7 tỷ nhưng con số này sẽ tăng nhanh trong những năm tới trong khi môi trường sống trên Trái Đất đang dần bị huỷ hoại nghiêm trọng.

Bình luận