Tin tức mới nhất về trả tiền lẻ qua trạm thu phí
Trả tiền lẻ qua trạm thu phí BOT: Đồng tiền quốc gia gắn liền chủ quyền quốc gia

Trả tiền lẻ qua trạm thu phí BOT: Đồng tiền quốc gia gắn liền chủ quyền quốc gia

Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác có chế tài xử phạt hành vi huỷ hoại tiền tệ quốc gia, từ chối chấp nhận thanh toán đồng tiền quốc gia ngay trên chính lãnh thổ quốc gia...
Xem tiếp