Tổng thống Philippines gửi thư chúc mừng 'Công chúa châu Á' Lý Nhã Kỳ

Ngày 12/12, Tổng thống Philippines đã gửi thư chúc mừng Hoàng gia Mindanao và Lý Nhã Kỳ nhân dịp cô được sắc phong tước vị “Công chúa châu Á".

Bình luận