Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất nghỉ Tết âm lịch 10 ngày

Theo đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, phương án nghỉ Tết âm lịch 10 ngày sẽ hợp lý hơn, không bị ảnh hưởng đến năng suất lao động.

Bình luận