GDP tăng 5,73% sau nửa năm

GDP tăng 5,73% sau nửa năm

Tin tức mới nhất về tổng doanh thu
Tổng doanh thu của PVN 6 tháng đầu năm đạt 247,1 nghìn tỷ đồng

Tổng doanh thu của PVN 6 tháng đầu năm đạt 247,1 nghìn tỷ đồng

Theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam(PVN), doanh thu đạt được là 247,1 nghỉn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,1 nghìn tỷ đồng.
Xem tiếp
Năm 2016 PNJ đã đóng góp cho hoạt động từ thiện khoảng 6 tỷ đồng trên tổng doanh thu 8.720 tỷ.

Năm 2016 PNJ đã đóng góp cho hoạt động từ thiện khoảng 6 tỷ đồng trên tổng doanh thu 8.720 tỷ.

PNJ đặt kế hoạch doanh thu đạt trên 10.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán lẻ đạt 5.350 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 751 tỷ đồng tăng 33% so với năm 2016.
Xem tiếp