Tội phạm ma túy trang bị vũ khí nóng, lộng hành vùng nông thôn

Ngoài việc nuôi chó dữ cảnh giới, nhiều tên tội phạm ma túy ở nông thôn còn chuẩn bị vũ khí nóng để chống lại lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Bình luận