Toàn bộ nội dung bức tâm thư dân Đồng Tâm gửi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung

Người dân tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, Mỹ Đức đã viết tâm thư gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kể lại toàn bộ sự việc từ ngày 30/3 cho đến nay.

Bình luận