Báo điện tử VTC News
Thứ Tư, ngày 5 tháng 8 năm 2015

Tổ chức bộ máy Tổng công ty VTC

Tổ chức nhân sự
 

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), tên giao dịch quốc tế là Vietnam Multimedia Corporation được thành lập theo quyết định số 192/2005/QĐ-TTg ngày 29/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ Truyền hình Việt Nam thành Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và quyết định số 01/2006/QĐ-BBCVT ngày 04/01/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc thành lập Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Hiện nay Tổng công ty VTC có các phòng ban chức năng, tham mưu, giúp việc và 25 đơn vị thành viên, trong đó có 15 đơn vị hạch toán phụ thuộc, 02 công ty TNHH một thành viên và 03 công ty đã cổ phần hoá. Nhân sự VTC tính đến năm 2007 có trên 2000 nhân viên, độ tuổi trung bình 26,7. 64% trình độ đại học trở lên.
 

Hội đồng quản trị

(Theo quyết định số 42/QĐ-BBCVT ngày 10 tháng 01 năm 2006
của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về việc bổ nhiệm
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC)
 

Ông Thái Minh Tần – Tiến sỹ khoa học

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc
Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của Tổng Công ty
 

Ông Nguyễn Vũ Tuấn – Kỹ sư

Uỷ viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách công tác xây dựng
 

Bà Phùng Thị Thanh Phương – Cử nhân kinh tế

Uỷ viên Hội đồng Quản trị
Phụ trách công tác xây dựng
 

Ông Đàm Mỹ Nghiệp – Cử nhân kinh tế

Uỷ viên Hội đồng Quản trị
Phụ trách kinh doanh
 

Ông Lê Văn Khương – Kỹ sư Điện tử viễn thông

Uỷ viên Hội đồng Quản trị - Phó tổng phụ trách kỹ thuật

Ban Giám đốc điều hành

Ông Thái Minh Tần – Tiến sỹ khoa học

Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc
Phụ trách chung, điều hành mọi hoạt động của Tổng Công ty
 

Bà Nguyễn Thị Bính – Kỹ sư

Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác Tổ chức và Nội chính
(Theo Quyết định số 178/QĐ/VTC-TC ngày 28/04/2006 của Chủ tịch
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC)
 

Ông Lưu Vũ Hải – Tiến sỹ khoa học

Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách phát ngôn và kinh tế
(Theo Quyết định số 175/QĐ/VTC-TC ngày 28/04/2006 của Chủ tịch
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC)
 

Ông Lê Kinh Lộc – Tiến sỹ khoa học

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật
(Theo Quyết định số 176/QĐ/VTC-TC ngày 28/04/2006 của Chủ tịch
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC)
 

Ông Hoàng Văn Sửu – Tiến sỹ khoa học

Phó Tổng Giám đốc phụ trách dự án
(Theo Quyết định số 177/QĐ/VTC-TC ngày 28/04/2006 của Chủ tịch
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC)
 

Bà Phan Thị Loan – Tiến sỹ kinh tế

Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình
(Theo Quyết định số 576/QĐ/VTC-TC ngày 26/10/2006 của Chủ tịch
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC)
 

Ông Nguyễn Xuân Cường – Kỹ sư Công nghệ thông tin

Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc Công ty VTC Intecom
(Theo Quyết định số 268/QĐ/VTC-TC ngày 15/06/2006 của Chủ tịch
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC)
 

Ông Đặng Thái Văn – Cử nhân báo chí

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC
(Theo Quyết định số 269/QĐ/VTC-TC ngày 15/06/2006 của Chủ tịch
Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC)
 

Ông Lê Văn Khương – Kỹ sư Điện tử viễn thông
 

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật
 

 

Công ty thành viên, chi nhánh
 

CHI NHÁNH

Chi nhánh phía Nam Tổng công ty VTC
Chi nhánh Tổng công ty truyền thông đa phương tiện tại TP HCM
Chi nhánh Công ty đầu tư và phát triển CNTT tại thành phố HCM
 

ĐÀI TRUYỀN HÌNH KTS VTC

Kênh VTC2
Kênh VTC3
Kênh VTC4
Kênh VTC5
Kênh VTC6
Kênh VTC7
Kênh VTC8
Kênh VTC9
Kênh VTC10
 

 

BAN NGÀNH CHỨC NĂNG – ĐOÀN THỂ

Văn phòng Tổng Công ty
Ban Tổ chức cán bộ
Ban Tài chính kế toán
Ban Kế hoạch
Ban Đầu tư phát triển
Ban Hợp tác Quốc tế & Phát triển thị trường
Ban Vật giá thẩm định & kiểm toán nội bộ
Ban Quản lý dự án
Ban Kỹ thuật Viễn thông
Ban Quản lý dự án miền Trung
Văn phòng đại diện VTC tại Lào
Phòng Kinh doanh
Phòng Hành chính Quản trị
Phòng Giao nhận hàng hoá
 

 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

Trung tâm nghiên cứu & phát triển công nghệ
Trung tâm truyền dẫn phát sóng
Trung tâm Hợp tác Quốc tế
Trung tâm Chuyền giao công nghệ PTTH & Viễn thông VTC
Trung tâm Dịch vụ truyền hình số - CDT
Trung tâm Quảng cáo và dịch vụ truyền hình _ VTC AD
Trung tâm phát thanh - truyền hình Internet Việt Nam
 

BÁO CHÍ

Trang tin điện tử VTC News
Tạp chí truyền hình VTC
Báo thể thao 24H
 

 

CÔNG TY THÀNH VIÊN

Công ty truyền hình di động (VTC Mobile)
Công ty đầu tư và phát triển CNTT – (Intecom)
Công ty viễn thông số - (Digicom Co.)
Công ty viễn thông không dây – (Wireless Broad Band)
Công ty điện tử và viễn thông VTC – (VTC Telecom)
Công ty thiết bị điện tử và dịch vụ truyền thông – (EMC)
Công ty điện tử truyền hình cáp Việt Nam – (CEC)
Công ty phát triển truyền thông truyền hình – (CTC)
Công ty thiết bị và quảng cáo truyền hình – (EAC)
Công ty TNHH 1 thành viên giải pháp công nghệ truyền thông VTC – (VTC Comtech)
Công ty ty TNHH 1 thành viên truyền thông đa phương tiện miền Trung VTC
Công ty Cổ phần truyền thông Hữu nghị
Công ty Thiết bị PTTH và đo lường – (MBC)
Công ty cổ phần truyền thông Hội An VTC – (VTC Hội An)
 

>>> Quý độc giả bấm vào đây để gửi bình luận Video đang được xem nhiều
Cơ cấu > Tổ chức bộ máy Tổng công ty VTC

click

Các bài đã đăng